Ağac ək


Meşə fondu ərazilərində payız əkin mövsümü hazırlıqlarına başlanılıb

icon donation 18 İyul 2023

Payız əkin mövsümündə meşəbərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin xidməti ərazilərində hazırlıq işlərinə başlanılıb.

Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin tinglik sahələrində aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq xidmət, suvarma və dərmanlama işləri aparılır, əkin materiallarına üzvi və mineral gübrələr verilir, payız mövsümündə meşəbərpa tədbirlərinin keçiriləcəyi ərazilərdə torpaq hazırlığı işləri görülür.

Tinglik sahələrində payız mövsümünədək 5 milyon fıstıq, vələs, cökə, ağcaqayın, dəmirağacı, qarağac, çinar, göyrüş, qoz, şabald, şam, sərv və digər ağac tinginin yetişdirilməsi nəzərdə tutulub.

Tərəfdaş

TamEko
VISA Classic Debet

Kart tam ekoloji material olmaqla dünya okeanından toplanmış təkrar emal olunan plastik materialdan hazırlanıb. TamEko kartı sifariş verdiyiniz zaman hər karta görə bir ağac əkiləcək.