Ağac ək


Zaqatala, Şəki və Qəbələ rayonlarının meşə fondu torpaqlarında da "Türk dövlətləri milli ağaclandırma günü“ ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyaları keçirilib.

icon donation 11 Noyabr 2023

Aksiyalar zamanı ümumilikdə 3 hektar meşə fondu torpağında 4 mindən artıq ağac tingi əkilib.

Tərəfdaş

TamEko
VISA Classic Debet

Kart tam ekoloji material olmaqla dünya okeanından toplanmış təkrar emal olunan plastik materialdan hazırlanıb. TamEko kartı sifariş verdiyiniz zaman hər karta görə bir ağac əkiləcək.